Хротекс Лакове и Импрегнанти за Дърво и Камък   >>   УЛТРАКСИЛ Безцветен импрегнант за дърво

УЛТРАКСИЛ Безцветен импрегнант за дърво
image УЛТРАКСИЛ Безцветен импрегнант за дърво
УЛТРАКСИЛ-0 Безцветен импрегнант за дърво

Качествени свойства
–Предпазва дървесината от плесени и дървоядни насекоми.
–Предлага на дървесината защита срещу плесени, които я унищожават (цианоза, изгниване), като напр.: Aspergillus niger, Aureobasidium pullulans, Penicillium funiculosum, Ulocladium consortial.
–Предлага на дървесината профилактична и репресивна защита срещу термити и дървоядни насекоми (дървояд), като напр.: Lactus brunneus, Anobium punctatum, Hylotrupes bajulus, Basidomycetes.
–Навлиза в дървесината, не образува мембрана и следователно не се подува, не се пропуква и не се отлепва. Запазва, защитава и украсява.
–Има UV филтри и защитава дървесината от ултравиолетовите лъчи.
Разход
Практичен разход: 11–16 m2/ Lt на слой, в зависимост от вида и абсорбцията на дървесинатаlogin