shopping cart image
Количката е празна
Общо: 0.00 лв.


УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ


ВСИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ МАРКА "COVAL" СА С ГАРАНЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЕДНА ГОДИНА, ИЗКЛЮЧЕНИЕ ПРАВЯТ ГАЕЧНИ КЛЮЧОВЕ И ШЕСТОСТЕННИ КАМЪНИ СЪЩИТЕ СЕ ПОЛЗВАТ С ДОЖИВОТНА ГАРАНЦИЯ( ВИЖ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДОЖИВОТНА ГАРАНЦИЯ).
ЗА ДА ВАЖИ ВАШАТА ГАРАНЦИЯ СПАЗВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:
1. ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИНСТРУМЕНТИТЕ САМО ПО УКАЗАНОТО ЗА ТЯХ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ,ВИНАГИ ПОЧИСТВАЙТЕ И ПОДСУШАВАЙТЕ СЛЕД РАБОТА!
2.НЕ ЧУКАЙТЕ ПО ИЛИ С ИНСТРУМЕНТИТЕ,НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ДРУГИ УРЕДИ ВЪРХУ ТЯХ ЗА ДА УСИЛИТЕ ЕФЕКТА ИМ!
3.НЕ ПРЕПРАВЯЙТЕ И ПОДОБРЯВАЙТЕ ИНСТРУМЕНТИТЕ
4.ЗА ДА ВАЖИ ГАРАНЦИЯТА МОЛЯ ПАЗЕТЕ ПОКУПНАТА ФАКТУРА ИЛИ ДОКУМЕНТ,КОЙТО ЯСНО ПОКАЗВА КАКВА Е ЗАКУПЕНАТА ОТ ВАС СТОКА И СТОЙНОСТА Й!
5.Рекламации не се приемат при опит за увреждане и дефекти, които са вследствие на неправилна употреба и поддържане или са причинени умишлено.


ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯТ

Потребителят има право да предяви рекламация на всяка закупена стока, като поиска извършване на безплатен ремонт на стоката. Рекламацията се урежда от производителя чрез продавача, като срокът за поправката е 30 дни от датата на предявяване на рекламацията, респективно от завеждане в регистъра/href/ за предявените рекламации. В случай, че проявеният дефект не може да бъде отстранен, закупената стока се заменя с нова. Потребителят има право да предяви рекламация независимо от предоставената търговска гаранция, съгласно Закона за защита на потребителите.


login